Самопізнання - шлях до успіху!

Тренінг, Для підлітків

Питання розвитку свідомості, зокрема, розуміння самого себе у ранній юності є досить важливим і вимагає практичного вирішення. Адже чимало підлітків на стадії формування особистості стикаються з питаннями: «Хто Я?», «Чого Я хочу?», «Як мене бачать інші?» і часто не можуть знайти відповідь на ці питання. Щоб допомогти підліткам знайти та зрозуміти себе, ми розробили систему занять з елементами тренінгу – «Пізнай себе».

Метою тренінгу є підвищення та розвиток психологічної культури старшокласників, розвиток здатностей до самопізнання та саморозуміння, розширення самоусвідомлення особистості. Тренінг адаптований для підлітків віком 12-16 років. Заняття проводяться у вигляді рольових ігор та вправ, психодрам, обговорень, диспутів та самозвітів. Практично всі методи даної програми вже були опрацьовані з певною кількістю підлітків у школах та навчальних закладах.

Програма занять складається із 2 модулів, кожен модуль триває 2 дні. Усі заняття розділені на два етапи: діагностичний (для визначення сильних та слабких сторін кожного учня) та формуючий (спрямований на формування особистості).

Що отримають підлітки завершивши тренінг:

  • Сформують адекватне розуміння про внутрішнє «Я»;
  • Навчаться індивідуальних технік самопізнання через різноманітні способи самоаналізу;
  • Поринуть у процес усвідомлення себе, відкриваючи різні сторони свого «Я» та своєї свідомості;
  • Розвинуть такі техніки самопізнання, як: аналіз, зворотній зв’язок, зміст уявлень про «Я»;
  • Навчаться не соромитись, розповідаючи про свої почуття та думки з іншими людьми;
  • Сформують більш чітке бачення про себе та зможуть більш впевнено вирішувати власне майбутнє, у тому числі вибір майбутньої професії.